Menu
Từ khóa liên quan:
Nguồn điện được tạo ra từ hệ thống năng lượng mặt trời (NLMT) được đấu nối trực tiếp vào hệ thống điện lưới hiện có để bán nguồn điện tạo ra cho Điện Lực Việt Nam, hoặc sử dụng riêng lẻ ở những vùng không có điện.

Thương hiệu - Đối tác

  • SunPower
  • Canadian Solar
  • Q Cells
  • SMA
  • Fronius
  • Huawei
  • Goodwe
  • LONGI
Hệ thống năng lượng mặt trời, điện năng lượng mặt trời hòa lướiHệ thống năng lượng mặt trời, điện năng lượng mặt trời hòa lướiĐiện năng lượng mặt trời hòa lưới, Điện năng lượng mặt trời Hybrid, Điện năng lượng mặt trời độc lập4.6 trên 168 Bình chọn